WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunki uczestnictwa w konkursie „Wielkie losowanie koszyków – codziennie rozlosowujemy 10 koszyków spośród wszystkich zamówień”

Od wtorku, 27.09.2022 do środy, 28.09.2022 

1. Informacje ogólne
Organizatorem konkursu jest Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Niemcy.

2. Uczestnictwo
(1) W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy organizatora i spółek powiązanych oraz ich krewni.Aby wziąć udział w konkursie, musisz spełnić warunki promocji i kupić co najmniej jeden przedmiot w sklepie internetowym Ulla Popken w okresie trwania promocji.

3. Przebieg i realizacja
Konkurs będzie trwał od wtorku 27.09.2022 do środy 28.09.2022 (do godziny 23:59).W przypadku kilku zamówień o identycznych nazwach i adresach do faktury i dostawy, tylko zamówienie złożone jako pierwsze kwalifikuje się do uczestnictwa. Nie obowiązuje minimalna wartość zamówienia, aby wziąć udział w konkursie.

4. Wygrana i wyłonienie zwycięzców
Losowanie odbędzie się w środę, 12.10.2022. Losowanie odbędzie się w sposób losowy. Dziesięciu klientów otrzyma swoje zamówienie bezpłatnie. Dla każdego zwycięzcy wartość zamówienia (po zwrocie) zostanie zapisana na konto klienta. Wypłata nagrody w gotówce nie jest możliwa.

Prawa do nagrody nie mogą być przekazane ani scedowane na inne osoby.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Biorąc udział w konkursie, każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska w Internecie w przypadku wygranej.

5. Polityka prywatności
Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie przez organizatora konkursu niezbędnych danych w celu realizacji konkursu.
Organizator konkursu zapewnia najwyższy możliwy standard ochrony danych w ramach konkursu i przestrzega w tym względzie wszystkich stosownych przepisów ustawowych. Dane osobowe nie będą przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.
Po zakończeniu konkursu przechowywane dane uczestników zostaną usunięte, chyba że uczestnik wyraził zgodę na wykorzystanie tych danych w celach marketingowych. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania lub wykorzystywania jego danych do celów reklamowych lub badania rynku lub opinii przez organizatora konkursu.