Informacje o firmie

Ulla Popken Verwaltungs GmbH sp.k.
Ul. Przelot 76
60-408 Poznań

Service@ullapopken.pl

Firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240428
NIP 5272481424
Wszystkie dane, teksty i zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością firmy Ulla Popken Verwaltungs GmbH Sp. K. Korzystanie lub kopiowanie informacji zamieszczonych na stronie do celów gospodarczych może odbywać się wyłącznie za naszą zgodą.

Informacje prawne
Komisja Europejska udostępnia platformę dla rozstrzygania sporów online (OS), która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym i nie będziemy brać w niej udziału.