Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna! Twoje dane są w bezpiecznych rękach. Poniżej dowiesz się w jaki sposób je przetwarzamy.


Ogólnie o polityce prywatności

Informacje kontaktowe – Osoba odpowiedzialna

Administratorem danych osobowych jest: Ulla Popken Verwaltungs GmbH sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Przelot 76, 60-408 Poznań, KRS: 0000240428, NIP: 5272481424, REGON: 140226394.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: service@ullapopken.pl lub dzwoniąc do Centrum Obsługi pod numer: 00800 12 16 788 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00).

Okres przechowywania danych

Jeżeli przy poniższych czynnościach przetwarzania danych, nie wskazaliśmy okresu przechowywania oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy nie są już one nam potrzebne do realizacji celów przetwarzania i żadne ustawowe obowiązki nie uniemożliwiają usunięcia tych danych.

W przypadku gdy wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody. Dane usuwamy natychmiast po odwołaniu zgody, o ile w przepisy prawa nie zobowiązują nas do jej dalszego przechowywania.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz okresy retencji

Nasze działania dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO").
Tam gdzie nie zostało wskazane inaczej - Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych danych może uniemożliwić podjęcie działań.

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 1. aktywnego prowadzenia naszych profili na portalach społecznościowych, tym udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze, przekazywania informacji o naszych nowych kolekcjach, wydarzeniach, konkursach i promocjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na promowaniu marki oraz aktywnego prowadzenia naszych profili w mediach społecznościowych);
 2. prowadzenia korespondencji i rozmów telefonicznych niezwiązanych z zawartą umową lub z Twoimi żądaniami przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na prowadzeniu korespondencji/rozmowy w celu załatwienia sprawy);
 3. ewentualnej obrony naszych roszczeń na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów polegającego na obronie naszych praw);
 4. rozpoznania, ograniczenia i wyeliminowania ataków na naszych stronach internetowych – Twoje dane, w postaci skróconego adresu IP przekazywanego przez przeglądarkę internetową, przechowujemy przez 7 dni. Po tym okresie usuwamy lub zanonimizujemy adres IP. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa na stronach internetowych Administratora);
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z ustawą RODO:

Prawo dostępu (Art. 15 RODO)
Oznacza prawo do uzyskania informacji, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w szczególności dostęp do informacji o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych itp.

Prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Prawo do sprostowania (Art. 16 RODO)
Oznacza prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO)
Oznacza, że możesz zażądać usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy. Jednak nie będziesz mogła/mógł żądać usunięcia danych, jeśli przepisy prawa zobowiązują do ich dalszego przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO)
Oznacza zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłaś/eś zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO)
Oznacza prawo do uzyskania danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, albo prawo do żądania przeniesienia danych bezpośrednio do innych administratorów, gdy jest to technicznie możliwe.

Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO)
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO)
Można wnieść wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania danych w celach marketingowych).
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś lub
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody.

Prawo do złożenia skargi (Art. 77 RODO)
Możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dochodzenie swoich praw
Żądania związane z dochodzeniem swoich praw w zakresie danych osobowych możesz zgłaszać w każdym czasie na adres e-mail: ochronadanych@ullapopken.pl. lub na adres korespondencyjny: Ulla Popken Verwaltungs GmbH sp. k. ul. Przelot 76, 60-408 Poznań.
Zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, możesz wycofać klikając w link zamieszczony na końcu każdej wiadomości.Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz okresy retencji na naszej stronie głównej

Poniżej znajdziesz wszystkie dalsze informacje na temat ochrony danych na naszej stronie internetowej

Poniżej zamieszczamy dalsze informacje dot. ochrony danych osobowych. Cieszymy się, że odwiedziłaś/eś naszą stronę internetową. Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i produktami. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z tego względu prosimy zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi poniżej. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Nasze działania dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO").
Tam gdzie nie zostało wskazane inaczej - Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych danych może uniemożliwić podjęcie działań. .

Dane użytkowe
Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe Twoje tzw. dane użytkowe są tymczasowo analizowane na naszym serwerze internetowym w celach statystycznych, aby poprawić jakość funkcjonowania naszych stron internetowych. Ten zapis danych składa się z:
 • nazwy i adresu danej treści,
 • daty i godziny,
 • ilość przesyłanych danych,
 • status dostępu (zawartość przekazana, zawartość nieznaleziona),
 • opisu używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego,
 • linku polecającego, który wskazuje stronę, z której trafiłaś/eś do nas,
 • adresu IP Twojego komputera, który jest skracany, aby nie można było ustalić osobistego odniesienia.
Wyżej wymienione dane są oceniane tylko anonimowo.

Przechowywanie adresu IP w celach bezpieczeństwa
Ponadto przechowujemy adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę internetową w formie skróconej, ściśle określonej przez okres siedmiu dni, aby móc wykryć, ograniczyć i wyeliminować ataki na nasze strony internetowe. Po tym czasie usuwamy lub anonimizujemy adres IP. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO.

Procedura szyfrowania
Aby jak najpełniej chronić Twoje dane przed niepożądanym dostępem, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne. Na naszych stronach internetowych stosujemy procedurę szyfrowania. Twoje dane są przesyłane przez Internet z Twojego komputera na nasz serwer i z wykorzystaniem szyfrowania TLS. Zazwyczaj można to rozpoznać po tym, że na pasku stanu przeglądarki jest zamknięty symbol kłódki, a linia adresowa zaczyna się od https://.

Cookies
Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartphonie, tablecie). Najczęściej wykorzystywane przez nas cookies, tj. cookies sesyjne, które po zamknięciu przeglądarki są kasowane oraz cookies stałe, które są przechowywane poza pojedynczą sesją.
W ramach ustawień prywatności możesz zablokować, usunąć pliki cookies oraz uniemożliwić ustawienie nowych plików cookies. Należy pamiętać, że nasze strony internetowe mogą wówczas nie być prawidłowo wyświetlane, a niektóre funkcje mogą nie być już technicznie dostępne. W niektórych przypadkach te pliki cookie zawierają jedynie informacje o określonych ustawieniach i nie umożliwiają identyfikacji osobistej. Mogą być one również niezbędne do umożliwienia prowadzenia użytkownika, bezpieczeństwa i wdrożenia strony. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Opera: https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Dostawca Zamiar Czas przechowywania Odpowiedni poziom ochrony danych
Anonymous-consents Powiadomienie o zapytaniu Baner Cookie 1 rok Przetwarzanie w ramach UE/EOG.
Bazaarvoice Webanalytics 1 rok Brak odpowiedniego poziomu
ochrony danych.
Jeśli chcesz wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania,
prosimy o zaprzestanie
korzystania z naszej strony.
brandName Wybór marki Sesja Przetwarzanie w ramach UE/EOG.
Cookie-notification Zapytanie o baner cookie 1 rok Przetwarzanie w ramach UE/EOG.
Dynamic Yield Spersonalizowana zawartość strony internetowej Sesja/30 dni/1 rok Brak odpowiedniego poziomu
ochrony danych.
Jeśli chcesz wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania,
prosimy o zaprzestanie
korzystania z naszej strony.
Dynatrance (rxvt) Limit czasu sesji Sesja Przetwarzanie w ramach UE/EOG.
JSESSIONID Identyfikator bieżącej sesji Sesja Przetwarzanie w ramach UE/EOG.

Pomiar odwiedzin
Korzystamy z narzędzi analityki internetowej, aby dostosować nasze strony internetowe do Twoich potrzeb. Tworzone są profile użytkowników na podstawie danych pseudonimowanych. W tym celu na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są trwałe pliki cookies, które są przez nas odczytywane. Ponadto możliwe jest, że pobieramy cechy rozpoznawcze Twojej przeglądarki lub urządzenia końcowego (np. tzw. odcisk palca przeglądarki lub Twój nieskrócony adres IP). W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać powracających gości i policzyć ich jako takich.

Ponadto w ramach pomiaru odwiedzin korzystamy z następujących funkcji:

dane pseudoanonimizowane wzbogacamy o dalsze dane przekazane nam przez dostawców zewnętrznych. W ten sposób jesteśmy w stanie rejestrować cechy demograficzne naszych gości, np. zestawienia dotyczące wieku, płci i miejsca zamieszkania.
stosujemy metodę rozpoznawania, która pozwala nam rejestrować, a następnie oceniać ruchy wskaźnika myszy naszych gości.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO o ile wyraziłaś/eś zgodę za pośrednictwem naszych banerów.
Z jakich dostawców zewnętrznych korzystamy w tym kontekście?
Poniżej wymienimy dostawców zewnętrznych, z którymi współpracujemy w związku z pomiarem odwiedzin. Jeżeli w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i monitorowania bez poinformowania użytkownika lub bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. Jeśli korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich i wyrażasz na to zgodę, przekazanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.

Dostawca Przeznaczenie/cel Odpowiedni poziom ochrony danych Cofnięcie za zgodą
Google Analytics 24 miesięcy Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Econda 24 miesięcy Przetwarzanie w ramach UE/EOG Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.

Technologie śledzenia ukierunkowane na inne strony internetowe
Korzystamy z technologii śledzenia za pośrednictwem urządzeń, aby na podstawie Twoich wizyt na naszych stronach internetowych mogły być wyświetlane reklamy ukierunkowane na inne strony internetowe oraz abyśmy mogli sprawdzić, jak skuteczne są nasze działania reklamowe.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli wyraziłaś/eś zgodę za pośrednictwem naszego banera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdej chwili odwołane.
Jak działa śledzenie?
Podczas odwiedzania naszych stron internetowych możliwe jest, że wymienieni poniżej dostawcy zewnętrzni pobierają cechy rozpoznawcze Twojej przeglądarki lub urządzenia końcowego (np. tzw. odcisk palca przeglądarki), oceniają Twój adres IP, zapisują lub odczytują cechy rozpoznawcze na Twoim urządzeniu końcowym (np. pliki cookie) lub uzyskują dostęp do indywidualnych pikseli śledzących.
Cechy indywidualne mogą być wykorzystywane przez dostawców zewnętrznych do rozpoznawania Twojego urządzenia końcowego na innych stronach internetowych. Możemy zlecić odpowiednim dostawcom zewnętrznym wyświetlanie reklam na podstawie stron odwiedzanych w naszej witrynie.
Co oznacza śledzenie przez urządzenia (cross-device tracking)?
W przypadku zalogowania się do usługodawcy zewnętrznego za pomocą własnych danych użytkownika, odpowiednie funkcje rozpoznawania różnych przeglądarek i urządzeń końcowych mogą być ze sobą powiązane. Jeśli na przykład dostawca zewnętrzny stworzył osobną cechę dla używanego przez Ciebie laptopa, komputera stacjonarnego lub smartfona czy tabletu, to te indywidualne cechy mogą zostać przypisane do siebie, gdy tylko skorzystasz z usługi dostawcy zewnętrznego za pomocą swoich danych logowania. W ten sposób dostawca zewnętrzny może również kierować nasze kampanie reklamowe na różne urządzenia końcowe.
Z jakich dostawców zewnętrznych korzystamy w tym kontekście?
Poniżej wymieniamy dostawców zewnętrznych, z którymi współpracujemy w celach reklamowych. Jeśli w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że organy mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i monitorowania bez poinformowania użytkownika lub możliwości odwołania się. Jeśli korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich i wyrażasz na to zgodę, przekazanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.

Dostawca Przeznaczenie/cel Odpowiedni poziom ochrony danych Cofnięcie za zgodą
Bazaarvoice Przegląd produktów Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Dynamic Yield Personalizacja Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Econda Tracking Przetwarzanie w
ramach UE/EOG
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Google Tag Manager Funkcjonalny Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Microsoft Advertising Marketing Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Cleverpush Marketing Przetwarzanie w
ramach UE/EOG
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Criteo Marketing Przetwarzanie w
ramach UE/EOG
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Facebook (USA und/oder Irland) Marketing Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Floodlight Marketing Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Fraud0 Analiza Przetwarzanie w
ramach UE/EOG
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
uberall Marketing Przetwarzanie w
ramach UE/EOG
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Trade Tracker Marketing Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Peerius Marketing Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Fit Analytics Marketing Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Google ADS Marketing Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Google Marketing Service Analiza Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Google Marketing Platform Analiza Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Google AdWords Conversion Analiza Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Google Remarketing Marketing Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Google Analytics Analiza Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.

Filmy wbudowane
Na naszych stronach internetowych wbudowujemy filmy, które nie są przechowywane na naszych serwerach. Podczas wywoływania naszych stron z wbudowanymi filmami wideo, ładowana jest zawartość dostawcy zewnętrznego, który udostępnia filmy. W ten sposób dostawca zewnętrzny otrzymuje informacje o tym, że weszłaś/wszedłeś na naszą stronę, jak również dane dotyczące użytkowania, które są technicznie wymagane w tym kontekście.
Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez usługodawcę zewnętrznego.
Wbudowanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na tym, aby nasza strona była jak najbardziej atrakcyjna i interesująca).

Dostawca Maksymalny czas przechowywania Odpowiedni poziom ochrony danych Cofnięcie za zgodą
YouTube / Google LLC (USA) 24 miesięcy Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Vimeo 24 miesięcy Przetwarzanie w
ramach UE/EOG
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.

Usługi mapy (Google Maps)
Na naszych stronach internetowych udostępniamy usługi mapy, które nie są przechowywane na naszych serwerach. Gdy wywołujesz nasze strony z wbudowanymi usługami mapy, ładowana jest zawartość dostawcy zewnętrznego, który zapewnia te usługi. W ten sposób dostawca zewnętrzny otrzymuje informacje o tym, że weszłaś/wszedłeś na naszą stronę, jak również dane dotyczące użytkowania, które są technicznie wymagane w tym kontekście.
Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez usługodawcę zewnętrznego.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na tym, aby umożliwić CI korzystania z usługi mapy, która wskazuje lokalizację naszych sklepów).
Ponadto prosimy o podanie Twojej lokalizacji użytkownika – ułatwi to korzystanie z usługi mapowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę możesz w każdym czasie wycofać, co nie wpływa na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.

Dostawca Maksymalny czas przechowywania Odpowiedni poziom ochrony danych Cofnięcie za zgodą
Google (USA) 24 miesięcy Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.

Rejestracja i wysyłka newslettera
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po zapisaniu się do Newslettera, otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem (tzw. double opt-in).
W ramach rejestracji do Newslettera zapisujemy również dalsze dane poza rejestracyjnymi, o ile jest to konieczne, abyśmy mogli udowodnić, że zamówiłaś/eś nasz Newsletter. Może to obejmować przechowywanie pełnego adresu IP w momencie zamawiania lub potwierdzania Newslettera, a także kopii wysłanego przez nas e-maila potwierdzającego. Odpowiednie przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów polegającego na możliwości rozliczenia legalności wysyłki Newslettera).
Jeśli zamawiasz nasz Newsletter, prosimy o wyrażenie zgody na dalsze śledzenie newslettera w ramach procesu zamówienia. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, włączymy do naszych biuletynów indywidualne piksele śledzące, dzięki którym będziemy mogli rozpoznać, kiedy wysłany do Ciebie Newsletter został wywołany lub otwarty oraz zindywidualizować linki obecne w Newsletterze, aby móc ocenić, kiedy kliknęłaś/eś na który link.
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę np. klikając na link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym newsletterze lub dzwoniąc do Centrum Obsługi pod numer: 0800 12 16 788 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00). Informacje na temat wysyłania Newsletterów do obecnych klientów znajdują się w części „Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz okresy retencji związane z zamówieniem w sklepie internetowym”

Inne techniczne treści i funkcje dostawców stron trzecich
Do prezentacji naszych stron internetowych wykorzystujemy funkcje techniczne i treści wymienionych poniżej dostawców zewnętrznych.
Podczas wywoływania naszych stron następuje załadowanie treści dostawcy zewnętrznego, który zapewnia te funkcje i treści. W ten sposób dostawca zewnętrzny otrzymuje informacje o tym, że weszłaś/wszedłeś na naszą stronę, jak również dane dotyczące użytkowania, które są technicznie wymagane w tym kontekście.
Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez usługodawcę zewnętrznego. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na tym, aby nasza strona była jak najbardziej atrakcyjna i interesująca).

Dostawca Maksymalny czas przechowywania Odpowiedni poziom ochrony danych Cofnięcie za zgodą
Bazaarvoice 1 rok Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.
Dynamic Yield 1 rok Brak odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
Przekazanie środków
następuje na podstawie.
Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę,
proszę kliknąć tutaj i dokonać
odpowiednie ustawienie poprzez nasz baner.


Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz okresy retencji związane z zamówieniem w sklepie internetowym

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat ochrony danych w przypadku zamówień internetowych, zamówień telefonicznych lub zamówień pocztowych:

Nasze działania dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO"). Tam gdzie nie zostało wskazane inaczej - Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych danych może uniemożliwić podjęcie działań.

Poniżej informujemy zgodnie z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych w ramach procesu składania zamówienia przez sklep internetowy, katalog lub telefon oraz o przetwarzaniu danych w ramach reklama elektroniczna (e-mailowa, telefoniczna) i pocztowa (katalog, ulotki, inne przesyłki drukowane).

Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień
Potrzebujemy Twoich danych do rejestracji, prowadzenia Twojego konta klienta, poprawnej realizacji Twojej transakcji oraz obsługi zapytań przesyłanych do nas mailowo i wykonywanych telefonicznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy). Podanie danych jest wymogiem umownym, ich niepodanie uniemożliwi podejmowanie przez nas działań.

W celu realizacji zamówienia przetwarzamy informacje o zamówionym przez Ciebie towarze, Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres i ewentualnie inny adres dostawy. W przypadku dostawy do sklepu przetwarzamy Twój wybór sklepu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Twoje zamówienie zostanie wysłane przez naszych usługodawcę DHL.

Przetwarzanie danych w celach podatkowych/księgowych
Twoje dane są przetwarzane w celach podatkowych/księgowych jak również innym opisanym w przepisach prawa, w szczególności gdy odstępujesz od umowy lub składasz reklamację, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązków prawnych). Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przetwarzanie danych w celu realizacji płatności
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy). W zależności od sposobu płatności przetwarzamy różne dane i przekazujemy je poniższym podmiotom:

PayPal

SW przypadku korzystania z systemu PayPal do realizacji płatności, przekazujemy cenę zakupu do zapłaty firmie PayPal (Europe) S.à.R.l. et Cie, S.C.A., Luksemburg (PayPal). Za dalsze przetwarzanie płatności odpowiedzialny jest PayPal. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w firmie PayPal można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full#7.

Karta kredytowa

W przypadku płatności kartą kredytową, oprócz danych dotyczących zamówienia, które przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzamy również dane dotyczące dostawcy karty kredytowej, ewentualnie instytucji kredytowej wydającej kartę, zamaskowanego numeru karty, nazwiska posiadacza karty i daty ważności. Przekazujemy te dane do Twojego banku lub dostawcy kart kredytowych, którzy są następnie odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych dla własnych celów. Informacji na temat tego jak przetwarzane są Twoje dane w tym zakresie szukaj na stronie internetowej swojego banku lub dostawcy karty kredytowej.

Za pobraniem

Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pobraniem, przekażemy DHL Paket GmbH Twoje nazwisko i adres, adres e-mail, kwotę za pobraniem, jak również szczegóły dotyczące przesyłki, takie jak klucz produktu zakupionych przedmiotów i waga paczki. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. b RODO.

Przelewy24

Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem Przelewy24, przekażemy kwotę zamówienia, a także adres e-mail do Przelewy24 za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Saferpay. Aby zrealizować płatność za pośrednictwem Przelewy24, możesz następnie wybrać swój bank i przelać pozostałą kwotę za pośrednictwem przelewu online. Za dalsze przetwarzanie płatności odpowiada firma Przelewy24. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Przelewy24 znajdziesz na stronie https://www.przelewy24.pl/en/information-obligation-gdpr-payer

Wysyłka newslettera

Wykorzystujemy Twój adres e-mail, który otrzymujemy w ramach zamówienia, do wysyłania naszego newslettera, a imię i nazwisko, aby zwracać się do Ciebie osobiście. W naszym newsletterze umieszczamy również indywidualne piksele śledzące, dzięki którym możemy rozpoznać, kiedy wysłany do Ciebie biuletyn został pobrany lub otwarty, i indywidualizować linki w newsletterze, aby móc ocenić, które linki zostały przez Ciebie otwarte. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (f) RODO. Nasz uzasadniony interes prawny polega w tym wypadku na tym, aby móc przedstawiać Ci odpowiednie oferty, informować Cię o nowościach modowych i aktualnych ofertach, akcjach rabatowych i innych korzyściach.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych. W tym celu skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod nr tel. 00800 – 12 16 788 lub pod adresem e-mail service@ullapopken.pl lub kliknij link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym newsletterze.

Badanie satysfakcji

W ramach badań satysfakcji wykorzystujemy Twój adres e-mail do wysyłania ankiet i formularzy oceny. Używamy również Twojego imienia, aby zwracać się do Ciebie osobiście. W razie potrzeby przetwarzamy również informacje o tym, jakie artykuły zakupiłaś/eś.

Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w uzasadnionym interesie, aby móc stale ulepszać naszą ofertę i odpowiadać na życzenia klientów. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych. W tym celu skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi pod numer: 0800 12 16 788 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Ocenianie i komentowanie zakupionych produktów

Gdy w celu zamieszczenia oceny/komentarza posłużysz się swoimi danymi osobowymi (np. imieniem i nazwiskiem, identyfikującym adresem e-mail) będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej poprzez dodanie takiego podpisu pod komentarzem/opinią. Możesz w każdej chwili zażądać skasowania komentarza lub opinii, co będzie jednoznaczne z wycofaniem zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem.

Wysyłanie reklam pocztowych

Dane zebrane w ramach zamówienia wykorzystujemy do przesyłania reklamy pocztowej związanej z Twoimi zainteresowaniami (np. ulotki promocyjne, katalog). W tym celu przetwarzamy w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie zakupione artykuły i datę urodzenia. W tym kontekście wykorzystujemy Twoje wyżej wymienione dane do wysyłania reklam osób trzecich.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który polega na przedstawieniu Ci odpowiedniej oferty.

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych. Prosimy o skorzystanie z następujących możliwości kontaktu - telefonicznie dzwoniąc do naszego Centrum Obsługi pod numer: 0800 12 16 788 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej service@ullapopken.pl.

Prowadzenie marketingu, w tym telefonicznego lub SMS

Jeśli wyraziłaś/eś odrębną zgodę na informowanie przez nas telefonicznie lub SMS-em o produktach własnych naszej firmy lub produktów firm partnerskich odpowiednie przetwarzanie odbywa się w celu wysyłania Ci wiadomości o ofertach, promocjach, konkursach i innych interesujących wydarzeniach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów polegającego na promowaniu marki i produktów).

Wyrażona zgoda marketingowa może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Prosimy o skorzystanie z następujących możliwości kontaktu - telefonicznie dzwoniąc do naszego Centrum Obsługi pod numer: 0800 12 16 788 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej service@ullapopken.pl.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe są traktowane jako poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. Korzystamy jednak z usługodawców, którzy są ściśle związani naszymi instrukcjami i którzy wspierają nas np. w obszarach elektronicznego przetwarzania danych lub w archiwizacji i niszczeniu dokumentów, przyjmowaniu i wysyłce zamówień (tu wspierają nas firmy DHL i Hermes), kontroli kredytowej (CRIF Bürgel GmbH), obsłudze klienta (call center), realizacji konkursów np. przy koordynacji prywatnego seansu kinowego, realizacji kampanii reklamowych (optivo GmbH) oraz przy realizacji transferów płatniczych. Z każdym z podmiotów przetwarzających dane zostały zawarte umowy o realizację zamówień.

Gdy wyrazisz na to zgodę Twoje dane mogą być wykorzystywane do współpracy marketingowej z firmami partnerskimi. Będziesz wtedy otrzymywać reklamy drukowane od naszych partnerów. Natomiast nie będziemy przekazywać Twoich danym tym partnerom - Twoje dane pozostaną u nas. Współpracą zajmują się zewnętrzni usługodawcy, którzy są ściśle związani instrukcjami.Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz okresy retencji związane z Kartą Klienta Ulla Popken

Tutaj znajdziesz wszystkie dalsze informacje na temat karty klienta Ulla Popken. Karta klienta obowiązuje tylko w sklepach stacjonarych.

Karta klienta Ulla Popken

Poniżej informujemy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) o przetwarzaniu danych w ramach karty klienta Ulla Popken

Rodzaj, cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Do rejestracji karty klienta Ulla Popken potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu i daty urodzenia. Dodatkowo potrzebujemy numeru karty klienta, który jest przypisany do Ciebie wraz z wnioskiem o jej wystawienie oraz danych naszego sklepu, w którym składasz wniosek.

Ponadto, podczas składania wniosku możesz dobrowolnie podać nam swój numer telefonu i/lub adres e-mail.

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe do wysyłania Ci reklam oraz informowania o akcjach rabatowych lub specjalnych promocjach.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na prowadzeniu karty klienta, w celu dostarczenia klientom jak najlepszych ofert i promocji.

Państwa zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Prosimy o skorzystanie z następujących możliwości kontaktu - telefonicznie dzwoniąc do naszego Centrum Obsługi pod numer: 0800 12 16 788 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej service@ullapopken.pl.

Udostępnianie danych

Oczywiście traktujemy Twoje dane poufnie i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Korzystamy jednak z usług dostawców ściśle związanych zleceniami, którzy wspierają nas m.in. w zakresie IT czy archiwizacji i niszczenia dokumentów, z którymi zawarto odrębne umowy o realizację zamówień. optivo GmbH wspiera nas w realizacji kampanii reklamowej.

W indywidualnych przypadkach Twoje dane adresowe mogą zostać przekazane naszym firmom partnerskim w celach marketingowych.

Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane do momentu odwołania przez Ciebie zgody. Usuwamy Twoje dane, gdy tylko wycofasz swoją zgodę, pod warunkiem, że nie ma sprzecznych ustawowych okresów przechowywania.Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz okresy retencji związane z przeprowadzaniem konkursów

Tutaj znajdziesz wszystkie dalsze informacje o konkursach Ulla Popken

Udział w konkursach

Poniżej informujemy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) o przetwarzaniu danych w celach przeprowadzania konkursów przez Ulla Popken:

Rodzaj, cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Aby wziąć udział w jednym z naszych konkursów, zazwyczaj potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu pocztowego. W zależności od rodzaju konkursu dane mogą się różnić i może być konieczne podanie dodatkowych danych. Przetwarzamy te dane w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów polegającego na prowadzeniu danego konkursu, obsługi zgłoszeń do konkursu, wyłonieniu zwycięzców, obsługi zwycięzców, publikacji wyników, wydania/dostarczenia nagrody).

Używamy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłania reklam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie marketingowym naszych produktów lub produktów firm partnerskich.

Jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą e-mailową, telefoniczną lub SMS-ową o produktach własnych firmy, odpowiednie przetwarzanie nastąpi na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO).

Udostępnianie danych

Oczywiście traktujemy Twoje dane poufnie i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Korzystamy jednak z usług usługodawców ściśle związanych zleceniem, którzy wspierają nas w obsłudze konkursu, np. przy koordynacji seansów w kinie prywatnym, w obszarach IT czy w archiwizacji i niszczeniu dokumentów, obsłudze klienta (Call Center), z którymi zawarto umowy na realizację zamówień.
W indywidualnych przypadkach Twoje dane adresowe mogą zostać przekazane naszym firmom partnerskim w celach marketingowych. W ramach takiego przetwarzania wykorzystujemy Twoje dane do wysyłania reklam drukowanych od naszych firm partnerskich. Twoje dane nie zostaną przekazane firmie reklamowej.

Okres przechowywania

Po zakończeniu konkursu usuwamy Twoje dane, chyba że wykorzystujemy je do celów reklamowych. W przypadku wygranej będziemy przechowywać Twoje dane przez 10 lat w celach podatkowych i księgowych.